KONGENS KARRÉ | ODENSE

Attraktive familieboliger med central beliggenhed

Bebyggelsen ligger centralt i Odense, hvor Rugårdsvej og Åløkke Allé krydser hinanden.
Visionen er at skabe gode og attraktive boliger, med fællesskab og bo-kvalitet i fokus. Med bæredygtighed som løftestang, har DGNBs knock-out kriterier, været brugt som værktøj til at optimere kvaliteter i bebyggelsen. Det betyder bl.a at der er lagt vægt på grønne og varierede fælles opholdsarealer, et godt indeklima og gennemlyste boliger. Kongens Karré afspejler med sine røde teglsten den kontekst som den er sat i og fremstår som en klassisk karrébebyggelse med et moderne udtryk i facade og form.

Et liv midt i byen
Kongens karré er en bebyggelse egnet til familien eller den studerende hvis liv udfolder sig i og omkring byen. Bebyggelsen indeholder 84 boliger, og de varierer i størrelse fra 42 – 115 m².
Alle boliger har adgang fra en af bebyggelsens 4 elevatorer, der via integrerede altangange giver niveaufri adgang til boligerne. I stueplan findes der parkering, og et stort fælleslokale der åbner sig ud mod gadeplan med sine store vinduespartier. Gårdrummet hæver sig op over parkeringsarealet der giver plads til at et stort træ kan skyde sig op i midten af gården og danne et naturligt mødested og omdrejningspunkt for gårdens liv.

Kvalitet & materialitet
Kongens karré er bygget efter et rationelt system for at optimere installationsprincipper, bygbarhed og robusthed i materialevalg.
De røde mursten passer ind i konteksten og brugen af varieret fugefarve giver mulighed for at funderer byggeriet visuelt. Over indgangspartier, markerer et flet murværk de offentlige passager og giver et flot lysspil i facaden, særligt i de mørkere aftentimer. De messingfarvede vinduesrammer tilfører samtidig et roligt udtryk i facaden. På taget pakkes installationsrør ind i trækonstruktioner, der samtidig fungerer som siddemøbler i opholdsarealet. Værnet, der er trukket tilbage fra facadekant, giver plads til en begrønning der vil være synlig og til glæde for alle på gadeplan.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Fyns Almennyttige Boligselskab
Omfang: Nybyggeri - Almene familie- og studieboliger
Areal: 5.800 m²
Gennemført: 2017-2021
Budget: 90 mio. kr.
Samarbejde: Hans Jørgensen & Søn og Ingeniør’ne