KONGELIG BYGNINGSINSPEKTØRORDNING

I skikkelse af Kgl. Bygningsinspektør har CREO ARKITEKTER fra 2008 til 2011 via den kongelige bygningsinspektørordning varetaget rådgivnings- og konsulentydelser for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme samt andre statslige ejendomsbesiddere i inspektorat 4.

Den kongelige bygningsinspektørordning omfattede totalrådgivning, herunder projektstyring for vedligeholdelse, energioptimering, genopretning og modernisering samt en aftale om udarbejdelse af bygningssyn, på statens gruppe 1 ejendomme, som var placeret i inspektoratet.

 

For inspektorat 4’s vedkommende omfattede dette følgende bebyggelse

 

Energioptimering

Energioptimeringstiltagene er udarbejdet i tæt samarbejde med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme på baggrund af rentabilitetsberegninger og set i sammenhænge med bygningernes fredningsværdier og tålegrænser.

 

Ud over dette var den kongelige bygningsinspektør statens konsulent i kirkesager. Arbejdet bestod i en arkitektoniske, æstetisk og økonomisk vurdering af sager vedrørende bygnings- og installationsarbejde på de danske folkekirker i Fyens-, Roskilde- og Lolland-Falsters Stift samt udtalelser i forbindelse med kommune- og lokalplanforslag, som vil kunne påvirke den enkelte kirkebygning.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Omfang: Inspektorat 4, Sjælland og Fyn
Areal: 120.000 m² og 697 kirker
Gennemført: 2008 - 2011