HØJSTRUPHAVE | ODENSE

– fremtidssikret boliger med naboskab i trygge rammer

Visionen for renoveringen, der er udarbejdet i forbindelse med helhedsplanen for ’Afdeling 7, Højstruphave’ i Odense, er at skabe en velfungerende bebyggelse i form af 207 boliger, hvor der er fokus på det gode naboskab i trygge rammer.

Det skal være funktionelle boliger, der er fremtidssikret, og der skal skabes gode opholdsmuligheder for beboerne på de grønne arealer.

For at komme fra vision til virkeligheden har vi gennem hele processen aktivt inddraget beboerne. Der har bl.a. været afholdt møder, hvor beboerne kunne bidrage med idéer og holdninger til byggeriet.

 

Renoveringens omfang

Arkitekturen disponeres som et klassisk og helstøbt bygningsanlæg, der fortsat er dominerende i røde teglsten.
Renoveringen af Højstruphave indebærer bl.a.:

Der bliver opsat nye præfabrikerede altaner i beton med matteret glas som værn, hvor det eksisterende bladtema genskabes. Altanerne vil vende mod den rekreative haveside.

Lejlighederne har gennemgået en partiel nedrivning og er blevet renoveret på fire måder:

 

Boligindretning i de nye boliger

De nye boliger er gennemlyste, hvor de nye facadepartier sikrer optimale lysforhold i alle lejlighederne. Der har været fokus på at skabe gode og funktionelle rum, et godt indeklima samt konstruktion og teknik, der er optimeret. Beboerne er alle blevet genhuset under byggeriet.

Ved de nye tilgængelighedsboliger har vi etableret elevator i trappeopgangen, sikret en niveaufri adgang og sørget for, at alle afstandskrav i boligen er overholdt.

Bebyggelsen er blevet energirenoveret efter BR 2015 Lavenergiklasse 2.

Byggeriet er støttet af Landsbyggefonden.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: CIVICA
Omfang: Ombygning, energirenovering og modernisering - 207 boliger
Areal: 17.850 m²
Gennemført: 2016-2020
Budget: 243,5 mio. kr.
Samarbejde: Totalrådgiver Niras, Land+