HÆRVEJSHUSET RØDEKRO | VUNDEN OPGAVE

Det kan hermed offentliggøres at CREO Arkitekter A/S sammen med Totalentreprenør EMR A/S, INGENIØR’ne A/S og LAND+ landskabsarkitekter har vundet totalentreprisekonkurrencen i forbindelse med nybyggeri af HærvejsHuset i Rødekro og ombygning af eksisterende bygning fra 2003, som indtil 2020 var en del af Rødekro Skole.

Projektet omhandler etablering af et nyt og samlet byggeri for de tre funktioner:

    • Træning og forebyggelse
    • Hjælpemiddelhuset” og
    • Montagen”, som er værkstedsfaciliteter for ”Center for Job & Uddannelse” i Aabenraa Kommune

Samlet bruttoareal eksist. og nybyggeri ca. 4.700 m²

Uddrag fra Dommerbetænkningen:

Konceptet for det nye HærvejsHuset er udviklet som en symbiose mellem det funktionelle og arkitektoniske greb, hvor den eksisterende 2003-bygning er i centrum for både funktion, logistik og arkitektonisk udtryk.

Det samlede koncept er meget overbevisende for hvad angår samspillet mellem bygnings-disponering og håndtering af programmets komplekse krav til flow og sammenhæng – for både borgere og medarbejdere.

Bebyggelsen fremstår samlet set velproportioneret og forholder sig skalamæssigt med sine 1- og 2 etager fint til omkringliggende kontekst, og projektets hovedgreb og beskrevne materialestrategi har i bedømmelsesprocessen høstet stor anerkendelse.

tilbage til aktuelt