GARDERHØJFORTET | GENTOFTE

– et nyt videns- og formidlingscenter

Garderhøjfortet var en del af Københavns Landbefæstning og blev opført mellem 1886 – 1892 og nedlagt igen i 1920.

Fortet blev restaureret, så det i udvalgte områder og hvor formidlingsaktiviteterne tillader det, nu fremstår med den patina og de lag, som tiden har givet Garderhøjfortet. Enkelte steder fremstår det som ved opførelsen og på udvalgte steder som fortet må formodes at have set ud i 1914.

Herefter er der af Experimentarium blevet etableret et videns- og formidlingscenter for hele Københavns befæstning på fortet.

 

Bevaring eller fornyelse

CREO ARKITEKTER har gennemført en intens, men frugtbar dialog med Kulturstyrelsen for på den ene side at bevare de bærende fredningsværdier i form af fortets hovedstrukturelle tegn på fortets tidligere brug, f.eks.:

På den anden side af dialogen blev fortets nye anvendelse til et moderne, publikumsvenligt formidlingscenter med de rette krav til ventilation, strøm, osv., også bearbejdet.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Naturstyrelsen Hovedstaden
Omfang: Restaurering af det fredede fæstningsværk Garderhøjfortet
Areal: 2.000 m²
Gennemført: 2012 - 2013
Budget: 17 mio. kr.