FYENS MILITÆRHISTORISK MUSEUM ODENSE

Nyt museum der knytter sig til stedet og traditionen

I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Museum har CREO Arkitekter udviklet et projekt til et nyt museum beliggende ved den gamle kaserne på Sdr. Boulevard. Projektet tager udgangspunkt i en eksisterende bevaringsværdige rødstensbygning i 3 etager, som tidligere har været anvendt som officer- og administrationsbygning og 2 porthuse.

Det overordnede designkoncept for det nye museum tager udgangspunkt i bygningernes iboende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Ved anvendelsen af bygningerne til et nyt museum videreføres en

Projektets Nøgletal

Bygherre: Fyens Militærhistoriske Museum
Omfang: Restaurering og ombygning af eksisterende bevaringsværdige bygninger
Areal: 1.200 m²
Gennemført: 2017 - 2020
Budget: 16 mio. kr.
Samarbejde: L.P. Madsen A/S