FREDENSBORG SLOT & HAVE

– et friskt pust til det gamle slot

CREO ARKITEKTERS arbejde på Fredensborg Slot har i perioden 2008 – 2011 omfattet en lang række vedligeholdelsesarbejde på flere af anlæggets bygninger, herunder

Vedligeholdelsesarbejdet er udført på baggrund af et 2-årigt bygningssyn og supplerende forundersøgelser.

Projektet har omfattet udvendigt vedligehold, herunder bl.a. vindues- og facadeistandsættelser. Tillige blev der også udført genopretning og indvendigt arbejde i Overhofmesterindens lejlighed samt i Ottekantens østlige del, hvor enkelte rum er nyindrettet og istandsat til brug for hoffet.

 

Energioptimering

Som en del af Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes indsats i forbindelse med energioptimering af Statens fredede og bevaringsværdige bygninger er der i projektet blevet realiseret en omlægning og fornyelse af varmeforsyningen, opsætning af supplerende forsatsvinduer, m.v.

Energioptimeringstiltagene er udarbejdet i tæt samarbejde med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme på baggrund af rentabilitetsberegninger og set i sammenhæng med bygningernes fredningsværdier og tålegrænser.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Omfang: Bygningsvedligehold på anlæggets bygninger, energioptimering og helhedsplan for varmeforsyning
Gennemført: 2008 - 2011
Budget: 19,4 mio. kr.