FJORD & BÆLT CENTRET | KERTEMINDE

Fjord & Bælt centret i Kerteminde er opført i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, og Kerteminde Kommune.

Fjord & Bælt´s formål er, igennem synergien imellem forskning, udstillinger, skoletjeneste og aktiviteter, at formidle livet i de indre danske farvande samt forbedre havpattedyrs vilkår i Danmark og andre steder i verden, og herigennem styrke såvel forskningen som den almindelige viden om livet i de Danske fjorde og farvande.

Hovedattraktionen er marsvin, hvor Fjord & Bælt er et af de ganske få steder i verden, hvor man kan se disse hvaler tæt på. Marsvinene overvåges af forskere fra hele verden, som bl.a. gennemfører projekter omkring dyrenes adfærd. Forskningen indgår som en naturlig del af centrets formidlingstilbud.

Et unikt element er den ca. 75 m. lange tunnel i det afspærrede havnebassin, hvor det er fiskene der er frie, og kigger ind til publikum.

I 2006 indgik Fjord & Bælt et samarbejde med Syddansk Universitet om dannelsen af Dansk Forskningscenter for Havpattedyr. Forskningscentrets formål er at blive et eksempel på, hvordan det er muligt at udvikle en moderne og uafhængig forskningsinstitution, med et højt kvalitets- og ambitionsniveau.

Havbiologisk forskningscenter, der ejes af Syddansk Universitet, er placeret ved siden af det private Fjord & Bælt og bruges til forskning, uddannelse, feltprojekter og sommerkurser.

Centret er udstyret med moderne laboratorier, undervisningslokaler, akvarierum med rindende havvand osv. Desuden hører et par små både til centret.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Ejendomsfonden Fjord- og Bæltcentret og Syddansk Universitet
Omfang: Ny udstillings- og Havbiologisk forskningscenter
Areal: Udstillingscenter -1.510 m² - Forskningscenter - 603 m²
Gennemført: 1994 - 1996
Samarbejde: Birch & Krogboe A/S - MTH