ESSEX PARK MUSICON | ROSKILDE

– ungdomsboliger med rige fællesskabs muligheder

Dette projekt er et byggeri, hvor fællesskabet er indtænkt. Der etableres fællesfaciliteter både ved opgangen til ungdomsboligerne, den lange trappe og på taget.

Alle beboerne har mulighed for at mødes i det indre åbne ankomstmiljø, hvor fællesskabet vil blive et naturligt socialt samlingspunkt.

Fællesrummet på taget vil mere fungere som et visuelt pejlepunkt for hele området, da det kan være styret af lys og virke som et ’’fyrtårn’’, der stikker op i landskabet.

 

Svalegange og natur på taget

I miljøet mellem boligerne får man, via et langt udendørs betontrappeforløb, adgang til samtlige boliger. Adgangen til boligerne er efter svalegangsprincip. Alle svalegange afsluttes med tagterrasser/soldæk, som er tilgængelige for alle beboere.

Taget er ’’natur’’. Naturen vokser fra de omgivende grønne områder på terræn og folder sig op over de to bygningskroppe i en vertikal bevægelse.

 

Arkitekturen er enkelthed og bevægelse

Bebyggelsen er udformet som to parallelle blokke med retning nord-syd.

Ankomstforholdene er understreget af åbenhed. Bygningens to kroppe er delvist løftet op på søjler mod syd og nord, hvor der således skabes to ligeværdige ankomstpladser, som leder én ind i det indre, levende miljø.

Bygningens skal er en betonklimaskærm bestående af elementbyggeri i hvid beton. Vest-facaderne har store vinduer med skydepartier i glas og mulighed for solafskærmning som en del af vinduespartiet. I de ydre facader er der også mindre glas felter i betonelementerne

Projektets Nøgletal

Bygherre: Essex Development
Omfang: 104 ungdomsboliger
Areal: 5.200 m2
Gennemført: 2007 - 2010
Budget: 70,0 mio. kr.