Ejby Skole

En skole med plads til læring og fleksibilitet
Ejby Skole er en klassisk symmetrisk skole i rød teglsten med udbygninger i variationer af teglfarver.
Vi har fastholdt den oprindelige arkitektur med anvendelse af gedigne udvendige materialer som kan modstå klimaets
påvirkning over mange årtier og samtidig i et nutidigt design med betonkonstruktioner og teglsten. Den nye klassefløj mod øst er udformet som en stor åben læringsflade i et søjle/dæksystem i beton, der giver mulighed for meget fleksible indretninger.
Samtidig vil bygningen fremstå med horisontale linjer i slægtskab til indskolingen.

Multisal og læringstrappe
Der påbygges en ny tvillingsal til den eksisterende gymnastiksal, der samtidig bliver omdannet til multisal for bevægelse og samling for hele skolens elever og ikke mindst for byens borgere.
Alle funktioner kan således tvistes, og med etablering af en stor læringstrappe er der mulighed for teater underholdning og læring.
I anledning af Kvindernes fik stemmeret i 1915 blev der plantet et egetræ i skolegården som multisalen tager form af og hvor træet også bliver en del af rumoplevelsen.
Salene kan anvendes sammen og uafhængigt med adgang indefra eller direkte fra skolegården. Der opnås således en stor fleksibilitet.
Med den nye multisal i skolegården bliver der plads til et grønt område mod øst, hvor der er direkte adgang til udeundervisning ved de nye klasselokaler.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Middelfart Kommune
Omfang: Om- og tilbygning, renovering og pædagogisk opdatering af de fysiske rammer
Areal: Ombygning 6.126 m² - Tilbygning 410 m²
Gennemført: 2015 - 2019
Budget: 30 mio. kr.
Samarbejde: Oluf Jørgensen A/S