DRONNINGENS FERIEBY I GRENAA

– en ferieby i grønne omgivelser og med god stemning

Dette projekt er en opgradering af Dronningens Ferieby med nogle nye spændende rumligheder samt 5 store nye feriehuse.

Disse nye fleksible rum og de nutidige feriehus-typer vil i samarbejde med de gode eksisterende rammer komme til at skabe fundamentet for et moderne, fremsynet og velfungerende center. Fokus har været på at kunne tilbyde nogle flere aktiviteter fremfor at opgradere de nuværende.

De nye feriehuse er placeret i små lysninger mellem skovbevoksningen nord for ankomstvejen og er forbundet af en slynget skovvej af grus.

 

Fremtidssikret ferieby

Den fuldt udbyggede ferieby bliver også fremtidssikret, og der kan opstå en synergieffekt mellem det nye og det eksisterende. Dette opnås blandt andet ved at:

Der holdes fast i alle de iboende kval­iteter fra landskabet og fra bygningerne, idet der er en rigtig god stemning på stedet i dag. Derfor bygges der på siden af det eksisterende fælleshus, og dermed opstår der nogle fine overgangszoner mellem det nye og det gamle. Hele komplekset opleves både som en helhed og som væren­de tro mod det eksisterende hus’ tidstypiske præg.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Dronningens Ferieby, Grenaa
Omfang: Udvidelsen af feriebyen | Konkurrenceprojekt
Areal: 1000 m² fælles aktivitetshus og 1600 m² feriehuse - 5 stk.
Gennemført: 2017
Budget: 47 mio. kr.
Samarbejde: JCN Bolig og Henry Jensen