DNV GØDSTRUP ETAPE 3

– ambitionen om en homogen arkitektur

DNV Gødstrup – Det Nye Hospital i Vest – skal forene de 2 hospitaler i henholdsvis Holstebro og Herning. DNV Gødstrup skal rumme den samlede hospitalsfunktion fra det nuværende optageområde for Hospitalsenheden Vest og de nuværende voksen-, børne- og ungdomspsykiatriske funktioner.

Hospitalet skal dække et geografisk optageområde på 5.000 km², svarende til ca. 287.000 indbyggere i 2018 og op til 300.000 borgere ved akutmodtagelse.

 

Samarbejde

Det samlede DNV projekteres af tre forskellige projektteams. Den fælles ambition om en homogen arkitektur sikres via tæt fælles dialog med bygherre og øvrige projektteams.

CREO Arkitekter vandt etape 3 sammen med samarbejdsfirmaer, samlet kaldet TR3.

Vi indledte arbejdet med en kvalificering og færdiggørelse af dispositionsfasen, herunder afholdes af brugermøder. Projektforslags- og for projekts-faserne er afsluttet og arbejdet med hovedprojektet pågår.

 

Omfanget af etape 3

Etape 3 opdeles i to geografiske delprojekter: Somatik og Service- og teknikbyen.

Denne del af projektet har været yderst spændende, idet at specielle og specifikke krav til de forskellige funktioner og faciliteter skulle være opfyldt. Eksempelvis var der ekstreme krav til cytostatika funktionen, da det er her, at kemokure til behandling af kræft bliver fremstillet.

Der ligger et teknisk hus på den ene af de to bygninger, og en mindre kælder som ligger i forbindelse med hospitalet. Byggeriet er opført i bygningsklasse 2020 og står færdigt som den nye servicecentral for hospitalet. For forebyggelsen af indbrud mod opbevaret medicin er der isat aluvinduer, hvor flere er med tykt sikringsglas.

Service- og teknikbyen er opført i et étplansbyggeri med sorte sandwich-facader. Funktionalitet har været i højsæde og derfor er bygningen ikke et særpræget arkitektonisk fyrtårn, trods størrelsen. Det er et traditionelt bygningskompleks i et enkelt arkitektonisk design med rene linjer. Service- og teknikbyen er ca. 7.000 m² og blev officielt afleveret i juni 2018.

Fotos: Region Midtjylland

Projektets Nøgletal

Bygherre: Region Midtjylland
Omfang: Udbygning af DNV-Gødstrup Etape 3
Areal: 29.000 m²
Gennemført: 2014 - 2022
Budget: 500 mio. kr.
Samarbejde: Mangor & Nagel A/S, OJ Rådgivende Ingeniører og Brix & Kamp A/S