DET TIDL. RADIOHUS I ROSENØRNS ALLÉ

– stærkt kulturelle og miljøvenlige omgivelser

Ved ombygningen af Vilhelm Lauritzens fredede bygningskompleks fra perioden 1936 til 1972, er der overvejende valgt materialer, som tager afsæt i bygningens eksisterende bygningsdele og farveholdning, med respekt for bygningens historie og den fremtidige brug.

I forbindelse med DR’s udflytning fra radiohuset på Rosenørns Allé indrettes lokalerne i Ny Fløj på 2. og 3. sal til Musikmuseum med udstilling, herunder det Klingende Museum.

 

Etagernes indretning

2. salen organiseres det Klingende Museum i den nordlige ende. Administration, mediatek og bibliotek placeres derved i den sydlige ende, tættest ved Høje Fløj.

3. salen etableres udstillingen som et stort og åbent, gennemlyst udstillingsrum, med tilhørende klangrum, vagtstue, reception og publikumsfaciliteter.

Etagen på 4. salen indrettes med funktioner for Dansk Sprognævn med nye kontorer og møderumsfaciliteter. Yderligere etableres der bibliotek og arkivfunktioner. Etagen tilføres bedre lysforhold i kraft af nyt vindues-parti i facaden.

Etagen på 5. salen af Ny Fløj er ombygget til Det Danske Suzuki Institut og DACAPO med lydtilpassede øve rum og –sal samt administration. Herunder er 5. salen af Høje Fløj også ombygget, således det nu er administration for Copenhagen Phil-Sjællands Symfoniorkester.

 

Miljøtiltag

Forud for ombygningsarbejdet er der med CREO ARKITEKTERS medvirken foretaget miljørenovering for PSB, bly og asbest.

De fire etager er blevet forsynet med ny og energieffektiv EL, varmeforsyning, ventilation med køling og i udstillingslokalerne også befugtning. Dette er foregået i overensstemmelse med bygningens fredningsværdier i et nært samarbejde mellem arkitekt og ingeniør samt i en god dialog med Kulturstyrelsen.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Nationalmuseet/Musikmuseet/Dansk Sprognævn
Omfang: Ombygning af 3 etager i Ny Fløj til brug for Musikmuseet og Dansk Sprognævn
Areal: 3.500 m²
Gennemført: 2011 - 2016
Budget: 32,0 mio. kr.
Samarbejde: Adept og Niras