CREO SKAL BIDRAGE TIL AFPRØVNINGEN AF DEN FRIVILLIGE BÆREDYGTIGHEDSORDNING MED STØTTE FRA REALDANIA

I CREO Arkitekter ønsker vi at gå forrest med bæredygtighedstiltag i byggeriet og har sammen med Boligkontoret Danmark opnået støtte fra Realdania`s pulje til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse, FBK, ved realiseringen af vores helhedsplan for renoveringen af 120 boliger på Skovgårdsparken i Birkerød.

Indarbejdelse af de 9 kriterier i FBK bidrager væsentligt til at opnå klimamål med at reducere udledning af drivhusgasser med 70% inden 2030 ift. niveauet i 1990.

FBK giver merværdi for bygherren, ejer og bruger idet projektet minimerer miljø- og klimapåvirkninger, sikrer sundt og godt indeklima i hele bygnings levetid og skaber samtidig god anlægs- og driftsøkonomi ved at vælge og beregne de mest fordelagtig løsninger i nutidsværdier set over 50 år.  FBK omhandler de 3 dimensioner i bæredygtigt byggeri.

Vi glæder os over Realdanias tiltag og at vores projekt kan medvirke til den bæredygtige udvikling!

tilbage til aktuelt