COVID-19 INFO

CREO arkitekter følger Statsministerens udmelding om, også i denne situation, at udvise størst mulig samfundssind i den svære situation vi alle er i som følge af Covid-19.

Det medfører at vi i CREO Arkitetekter – indtil videre – så vidt muligt afholder møder med eksterne via telefon, skype eller video og dermed mindsker risikoen for smittespredning.

Tegnestuens lokaler giver kun adgang til tegnestuens medarbejdere. Konsulentbesøg og fysiske møder aflyses.

Fysiske møder uden for tegnestuen aflyses så vidt muligt og erstattes af ”ikke fysiske møder”. I nødvendigt omfang udvises særlig omhu.

De byggepladser CREO administrerer fortsættes med iagttagelse af ovennævnte forholdsregler.

CREO Arkitekter fortsætter med at løse de igangværende opgaver og samarbejder med såvel bygherrer, samarbejdspartnere, håndværkere og kolleger, men må også erkende at der kan være enkelte områder som kan bliver påvirket af situationen og vi anmoder om at der vises forståelse herfor.

CREO Arkitekter har p.t. ingen medarbejdere, der er konstateret smittede.

Så vidt det er muligt arbejdes der hjemmefra, men der vil stadig være muligt at komme i kontakt med CREO´s medarbejdere pr. telefon, e-mail eller hovedkontoret.

 

Evt. ændringer kan følges på CREO Arkitekters hjemmeside.

Evt. spørgsmål kan rettes til Henning Gammelgaard, adm. direktør, på tlf. 2811 5915.

tilbage til aktuelt