VIDENBYEN SDU-UCL-FORSKERPARK | ODENSE

forener fagligheder og forskning, Odense nyeste innovationshus

Ny Forskerpark beliggende ved det centrale torv i Cortex Park – Odense Kommunes nye vidensby – ved Syddansk Universitet.

Byggeriet bliver et visionært fyrtårn omkranset af spændende arkitektur, der byder på svævende broforbindelser og en idrætshal på taget lavet af glas.

Rammerne er sat så både det individuelle arbejde, vidensdeling og tværfaglige sparring kan blomstre og tages til nye højder.

 

Individualitet og samarbejde

Bygningen rummer selvstændige områder til de enkelte aktører. På samme tid opfordrer infrastrukturen i stor grad til tværfagligt samarbejde med sine krydsende, svævende broforbindelser, tværs gennem bygningen.

På den måde er der ikke langt, når man skal besøge de andre afdelinger i løbet af dagen. Man kan samtidig nemt trække sig tilbage til fordybelse i eget område.

 

En ny hybrid mellem viden og bevægelse

Ved at placere UCLs faciliteter, inklusiv idrætshallen, som et tag på toppen af de fire bygningsvoluminer, skabes der fysisk og visuel nærhed mellem bevægelsesdelen og byen med forskningsfaciliteter.

Ny Forskerpark opføres i nutidig arkitektur. Basen består af fire mindre huse, som sammen omkranser og definerer et fælles centralt torv til henholdsvis Den Fynske Forskerpark, University College Lillebælt og Syddansk Universitet.

 

Bæredygtighedstiltag:

Projektets Nøgletal

Bygherre: Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S
Omfang: Ny Forskerpark og Idrætshus
Areal: 5.000 m² kontorer - 2.700 m² idrætshus
Gennemført: 2013 - 2016
Budget: 98,0 mio. kr.
Samarbejde: Adept, Rambøll og Schul Landskabsarkitekter