CHRISTMAS MØLLERS KOLLEGIET | ODENSE

– nye, moderne og bæredygtige ungdomsboliger

Projektet udspringer af bygherrens ønske om renovering og modernisering af Christmas Møllers Kollegiets eksisterende bygningsmasse. Projekter omfatter ombygning af små 10 m² kollegieboliger til moderne 40 m² ungdomsboliger såvel som nybyggeri.

Den omfattende ombygning af de eksisterende bygninger har medført en udvendig isolering af facaderne, hvilket muliggjorde, at vi kunne arbejde med et ensartet facadeudtryk i såvel nye som eksisterende bygninger. Hermed opstod muligheden for skabelsen af en helhedsløsning uden en tydelig opdeling i nyt og gammelt.

Facaderne er udført som sorte plader med komplementerende ståltrapper og svalegange som formmæssigt tager afsæt i husenes kileformede geometri.

 

Gårdrummet

Adgangszonen er placeret på den udvendige side af bebyggelsen og samtidig er nye volumener lagt således det komplementerer gårdrummet som kollegiets samlende rum.

For at pointere vigtigheden af gårdrummet som samlende element i kollegiets identitet, har vi ladet de to nybygninger udfolde sig fra den grønne flade. Dels i kollegiebygningen, som folder sig op i 5 etager og dels i fælleshuset, som presses ½ etage ned.

 

Bæredygtighedstiltag:

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Boligforeningen Kristiansdal Odense
Omfang: Ombygning, renovering og nybyggeri
Areal: Renovering 1. etape 1.500 m² + Nybyggeri 2. etape 1.646 m²
Gennemført: 2011 - 2020
Budget: 42,0 mio. kr.
Samarbejde: Henneby Nielsen A/S