CHARLOTTENLUND SLOT

– et slot med kongeligt præg

Charlottenlund Slot har frem til 1930, i en 200-årig periode, været residensslot for en række kongelige beboere, der hver især har sat deres præg på slottet.

Den barokke Charlottenlund Slotshave blev i 1880’erne omlagt fra det engelsk-inspirerede romantiske haveanlæg til det, vi kender i dag.

 

Energioptimering

CREO Arkitekter har som totalrådgiver forestået det udvendige bygningsvedligehold på Slottet og enkelte andre bygninger i anlægget. Dette er udført på baggrund af de afholdte bygningssyn rammeaftalen som kongelig bygningsinspektør indbefatter.

Som en del af den generelle energioptimering er der foretaget renovering af eksisterende forsatsvinduer og supplerende vinduer med baggrund i en rentabilitetsberegning. En af de større vedligeholdelsesarbejder i området var udskiftning af tagbeklædningen på nogle af bygningerne.

Arbejdet er foretaget i stor respekt for bygningernes fredningsmæssige værdier og i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Omfang: Udvendige vedligeholdelsesarbejder
Gennemført: 2008 - 2011
Budget: 3,4 mio. kr.