CAMPUS | KØBENHAVN

– FN-byens nye moderne og funktionelle fikspunkt

Det nye UNICEF-lager samt administration er opført som en del af FN-byen (Campus 2) og er placeret på den ydre del af Nordhavnen. Bygningerne vil vende ud mod Skudeløbet og Kronløbet samt den kommende nye krydstogtsterminal.

Byggeriet erstatter det eksisterende UNICEF-lager på Marmormolen (Campus 1), der blev nedlagt i forbindelse med realisering af den nye masterplan for området.

UNICEF-lageret er et byggeri, der med sin ydre placering langs skudeløbet vil blive oplevet fra både land- og vand siden og til dels fra luften. Bygningen fremstår med sin højde og sit volumen som et fikspunkt i den nye bydel.

 

Ni fodboldbaner stort

Lagerenheden for UNICEF er beliggende på en 64.863 m2 stor grund i Nordhavnen i København, hvilket svarer til cirka 9 store fodboldbaner.

Projektet er disponeret, således at det fremstår som en komposition af 4 primære og klart definerede volumener. Gennem deres forskelligheder i både fysisk størrelse og materialitet understreger og videreformidler de byggeriets forskellige indre funktioner til sine omgivelser.

 

Vertikalt og horisontalt

Komplekset omfatter som tidligere nævnt, forskellige volumener:

Der arbejdes i facademoduleringen med en understregning af vertikale linjer. Dette ses via lodrette spor i betonelementerne, en lodret opsætning af bræddebeklædning på administrationen og lodret montage af glaslameller på lavlageret.

Højlageret som er omdrejningspunktet for hele komplekset udføres med en vandret montage af facadeelementerne. Det horisontale udtryk forstærkes ved at farvesætte elementerne i en kombination af 4 farver i blågrå nuancer.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: By & Havn A/S
Omfang: Administration og Verdenslager for UNICEF
Areal: 25.000 m²
Gennemført: 2010 – 2011
Budget: 180 mio. kr.
Samarbejde: E. Pihl & Søn