BØRNERIGET KØBENHAVN

– visionen om verdens bedste specialhospital for børn og unge

Projektet indebærer overordnet set en samling af alle afdelinger for børn og unge (0-18 år) på Rigshospitalet i et nyt hospital kaldet “BørneRiget”.

Patientforløb i børnehospitalet dækker både korte- og lange forløb samt komplicerede og ukomplicerede forløb. Dette fører til det grundlæggende princip for bygningen og organisationen, at der er ligeværdighed for patienter, familie og personale – inklusiv personer med evt. funktionsnedsættelser.

 

Nye standarder for behandling

BørneRiget sætter nye standarder for behandling, og dette etableres med fokus på at understøtte sammenhængende patientforløb. Det indebærer bl.a.:

 

Fem designprincipper

Visionen er at bygge verdens bedste specialhospital for børn og unge. For at opfylde vores vision er der i projektet blandt andet lagt vægt på følgende 5 designprincipper:

Projektets Nøgletal

Bygherre: Region Hovedstaden
Omfang: Konkurrenceprojekt til nyt børnehus ved Rigshospitalet
Areal: 58.660 m²
Gennemført: 2017
Budget: 1,365 mia. kr.
Samarbejde: Schmidt Hammer Lassen, MOE A/S, Tredje Natur, Keingart ApS og Smith Innovation ApS