BISPEBJERG HOSPITAL​ | VUNDET PROJEKT

Vi skal bygge nye rammer for patientbehandlingen på Nyt Hospital Bispebjerg!

Den planlagte udbygning af Bispebjerg Hospital har været i totalentrepriseudbud hen over 2019. Region Hovedstaden har tildelt entreprisen til det italienske entreprenørfirma RIZZANI DE ECCHER med det italienske rådgiverfirma ATI, SWECO og CREO Ark​itekter som underrådgivere.

Projektet omfatter en nybygning på ca. 77.500 m² i den nordlige del af Bispebjerg Hospital, indeholdende et nyt akutcenter, operationsafdelinger, billeddiagnostik, intensiv afdeling, en mor/barn afdeling, ambulatorier og sengeafsnit.  Byggeriet fasedeles, da d​er skal nedrives en større bygning for at give plads til nybyggeriet. Budget 1,55 mia. kr.​ Byggeriet af Akuthuset begynder i løbet af 2020, og den samlede entreprise for det nye hospital forventes at være afsluttet i forår​et 2025.​

Vi glæder os til samarbejdet med alle projektets parter.​

>> Bispebjerg Hospital – vundet projekt

tilbage til aktuelt