BERNSTORFF SLOT & HAVE

– et forbedret og moderniseret slot

CREO ARKITEKTER har for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme foretaget en lang rækker vedligeholdelses, genopretnings- og moderniseringsarbejde på Bernstorff Slot og Have. Herunder:

 

Vedligeholdelse

Det løbende vedligeholdelsesarbejde har i perioden 2008 – 2011 omfattet vinduesistandsættelse på hele slottet. Der er foretaget tag- og facadeistandsættelse af porthusene ved Vældegårdsvej samt portpiller og smedjernslåger på portpillerne ved Vældegårdsvej og Jægersborg Allé.

Energioptimeringen af Kavalergården på Bernstorff Slot blev foretaget i forbindelse med udskiftning af naturskifertage på de bevaringsværdige bygninger, som ligeledes undergik en nænsom facadeistandsættelse.

I Thehuset blev der indrettet et handicapvenligt toilet til parkens mange besøgende. Ved indgangen til Æblehaven blev portpillerne renoveret og nye smedejernsporte blev etableret i respekt for områdets bevaringsværdighed.

Gartnergården blev indrettet til administration og personalerum for parkens personale samt ekstern administration.
 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Omfang: Vedligeholdelses- og genopretningsarbejder på anlæggets bygninger og enkeltelementer i haven
Gennemført: 2008 - 2011
Budget: 16,8 mio. kr.