AARHUS UNIVERSITET

– istandsættelse med respekt for de originale tanker om campus

For Aarhus Universitet har CREO ARKITEKTER inden for de seneste år forestået en lang række arbejde i forbindelse med varetagelse af rammeaftalens ydelser, herunder istandsættelse og nyindretning af flere auditorier, kantine, læsesal samt udvendigt bygningsvedligehold.

Udvendigt bygningsvedligehold indebar bl.a. tagudskiftninger og energioptimering ved udskiftning af vinduer på enkelte af bygningerne på Campus. Alt arbejde er lavet i stor respekt for C.F. Møllers originale tanker om Aarhus Universitets Campus.

Under rammeaftalen varetog CREO ARKITEKTER også totalrådgivning i forbindelse med istandsættelse af det fredede Ole Rømer Observatorie og nyindretning af Anthon Rosens Direktørbolig ved observatoriet med lejligheder til forskere tilknyttet Aarhus Universitet.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Bygningsstyrelsen / Aarhus Universitet
Omfang: Rammeaftale vedr. vedligeholdelses- opretning- og ombygningsarbejder
Areal: 95.000 m²
Gennemført: 2006 - 2010 / 2011 - 2014