Aarhus Politistation

– et skridt mod forbedring

For Bygningsstyrelsen har CREO Arkitekter foretaget energioptimering af flere af de offentlige ejendomme i Jylland gennem rammeaftale vedrørende Statens ikke fredede ejendomme.

Generelt er energioptimeringen foretaget på baggrund af en forudgående analyse af de eksisterende forhold og gennemregninger af forhold, der viser sig rentable med hensyn til anlægsinvestering sammenholdt med energibesparelsen holdt op mod de enkelte bygningsdeles restlevetid.

 

Resultatet

Aarhus Politistation er optimeret på belysningsinstallationer, som nu er blevet til LED belysning. Herudover er der foretaget ombygning og indretning af:

Her er hovedidéen at skabe en venlig imødekommende og funktionel reception samt et æstetisk, moderne og trygt venteområde for besøgende.

Der er etableret et nyt vindfang med automatiske skydedøre og nye minimalistiske glaspartier i receptionen og venterummet. Ventearealet er møbleret, så det er indbydende for brugerne. Herunder er arbejdsmiljøet også forbedret for medarbejderne i ankomstområdet.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Omfang: Rammeaftale vedr. Statens gruppe 2 bygninger- delaftale 5 (Ikke fredede ejendomme)
Areal: 21.500 m²
Gennemført: 2012 - 2014
Budget: 9,8 mio. kr.