AALBORG POLITI

– et skridt mod forbedring

For Bygningsstyrelsen har CREO ARKITEKTER foretaget energioptimering af flere af de offentlige ejendomme i Jylland gennem rammeaftale vedrørende Statens ikke fredede ejendomme.

Generelt er energioptimeringen foretaget på baggrund af en forudgående analyse af de eksisterende forhold og gennemregninger af forhold, der viser sig rentable med hensyn til anlægsinvestering sammenholdt med energibesparelsen holdt op mod de enkelte bygningsdeles restlevetid.

Dette projekt var en renovering samt energioptimering af Aalborg Politistation. Generelt set er der blevet foretaget en energioptimering på baggrund af en forudgående analyse, hvor der er taget hensyn til de eksisterende bygningers funktioner og arkitektur.

 

Resultatet

Analysen resulterede i en optimering af den ældre bygning med nye lavenergi vinduer, facade- og tagisolering. Ydermere er et kæmpe 650 m² lodret solcelleanlæg etableret på den sydvendte facade.

I forbindelse med det planlagte arbejde er bygningen gennemgået for PCB og asbest, hvilket har resulteret i, at der samtidig med energioptimeringen er foretaget afhjælpende renovering i et nødvendigt omfang.

Indeklima er en vigtig faktor, som også er blevet vægtet i dette projekt. Dette har resulteret i et meget bedre indeklima for medarbejderne, hvilket medfører et forbedret arbejdsmiljø.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Omfang: Renovering og energioptimering
Areal: Efterisolering 2.000 m² facade - 1.900 m²
Gennemført: 2015
Budget: 29,9 mio. kr.